Resultaten
Resultaten

STERNA richt zich op twee doelgroepen:

  1. Gebruikers van digitale bibliotheken, and
  2. Organisaties die content aanleveren aan digitale bibliotheken

 

STERNA resultaten voor gebruikers van digitale bibliotheken

Het voornaamste projectresultaat voor gebruikers zal een themageoriënteerde digitale bibliotheek zijn, bestaande uit semantisch gerelateerde digitale bronnen. Vogels vormen het hoofdonderwerp van deze digitale bibliotheek, die zich voornamelijk richt op de volgende groepen mensen:

  • Vogelaars
  • Een jong, digitaal goed onderlegd publiek
  • Maritieme toeristen en zeevaarders
  • De doorsnee wandelaar

Ook wordt er een use case voor Europeana ontwikkeld, die zich richt op het identificeren en selecteren van de binnen STERNA beschikbare collecties die relevant en interessant zijn voor het algemene publiek waarop Europeana zich richt.

Op de site van de bibliotheek zullen gebruikers ook gebruik kunnen maken van een set gemakkelijk te hanteren tools om zelf actief een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren.

Een prototype van deze informatieomgeving zal in december 2009 beschikbaar komen. De definitieve versie zal worden gehost door het Nederlandse nationaal natuurhistorisch museum Naturalis en zal in juni 2010 in de lucht zijn.

 

STERNA resultaten voor organisaties die content aanleveren aan digitale bibliotheken

Een ander hoofddoel van het STERNA-project is om met name kleine contentbeheerders in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan het Europese Digitale Bibliotheekinitiatief.

Niet alleen worden er een technologische architectuur (gebaseerd op semantisch-web-technologie) en een set van tools aangeboden aan instellingen, waarmee zij hun bronmateriaal kunnen aansluiten op de digitale bibliotheek, maar het project zal ook een serie publicaties, richtlijnen en demonstratiemodellen publiceren. Deze resultaten zullen de aanbieders van content helpen om gefundeerde beslissingen te nemen met betrekking tot de benodigde (financiële) bronnen en vaardigheden om zich bij het digitale bibliotheekinitiatief te kunnen aansluiten. Daarnaast bieden deze zaken de praktische ondersteuning die organisaties nodig hebben om deel te nemen aan het netwerk van instellingen die content leveren aan de STERNA digitale bibliotheek.

Concrete resultaten voor de digitale bibliotheekgemeenschap zullen onder andere zijn:

  • Een geteste en gevalideerde methodologie om digitaal bronmateriaal op een economisch verantwoorden wijze te verrijken;
  • Best practice richtlijnen voor het opzetten en installeren van de STERNA architectuur op de eigen site en die met het STERNA- netwerk te verbinden;
  • Handleidingen en online voorbeelden voor het gebruik van de STERNA tools voor contentverrijking (de STERNA informatieomgeving wordt tentoongespreid en gedemonstreerd in een roadshow door heel Europa in 2010); en tenslotte,
  • Verschillende partnerovereenkomsten voor organisaties die content beschikbaar hebben en die lid willen worden van het netwerk, op verschillende niveaus van betrokkenheid en verbondenheid.

 

Top

 

Tijdschema voor publicaties

12/2008: Technology watch report

06/2009: Best practice richtlijnen voor implementatie van de STERNA- architectuur

06/2009: Methodologie voor contentverrijking

09/2009: STERNA digitale bibliotheek – prototype

11/2009: Partnerovereenkomsten

06/2010: STERNA digitale bibliotheek – definitieve versie

06/2010: Online demonstraties van STERNA-showcases

06/2010: STERNA-bronpakket online (methodologieën, tools, richtlijnen en handleidingen)

06/2010 - 11/2010: Europese roadshow

 

Top