STERNA-ról

A STERNA (Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application) egy „Legjobb gyakorlatok hálózat” projekt, mely szemantikusan gazdagított természetrajzi digitalis tartalmakkal segíti az Európai Digitális Könyvtár célkitűzéseit.

 


 

 

Mi is az a STERNA?

Sterna Logo

A STERNA (Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application) egy „Legjobb gyakorlatok hálózat” projekt, mely szemantikusan gazdagított természetrajzi, biodiverzitás és természetvédelem digitális tartalmakkal segíti az Európai Digitális Könyvtár célkitűzéseit.

Madarak és madarakkal kapcsolatos információk alkotják a STERNA digitális könyvtárának törzsanyagát. Itt egyetlen információs térben fellelhetők a legkülönfélébb madarakkal vagy azok élőhelyével kapcsolatos multimédiás információk.

Jelenleg, négy STERNÁ-s keresési portál elérhető:

A STERNA egy RNA projekt, ahol az RNA a referenciahálózat felépítésére utal (Referencia Network Architecture). Ezt a dinamikus tudásrendszerek létrehozására irányuló „legjobb gyakorlat” projektet a Holland Oktatási és a Gazdasági Minisztérium támogatta. A STERNA projekt ezen RNA projektek európai folytatásának tekinthető.

 

A projekt rövid elnevezése (STERNA) mozaikszó, mely a projekt címéből származik (Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application).

 • A STERNA egy RNA projekt, ahol az RNA a referencia hálózat felépítésére utal (Referencia Network Architecture). Ezt a dinamikus tudásrendszerek létrehozására irányuló „legjobb gyakorlat” projektet a Holland Oktatási és a Gazdasági Minisztérium támogatta. A STERNA projekt ezen RNA projektek európai folytatásának tekinthető.
 • Szemantikus: a legfejlett webtechnológiát alkalmazzuk, melyet eredetileg a Holland Referencia Hálózati Architektúra projekt számára fejlesztettek.
 • Web alapú: a STERNA olyan webkörnyezetben futó alkalmazás, mely a heterogén forrásokhoz való internetes hozzáférést segíti elő. Adatok egy központban való összegyűjtése helyett, a digitalis tartalmakat úgy kapcsolja össze, hogy azok az eredeti adatbázisukból szolgáltathatóak.
 • Tematikus: ezen közösen épített digitális könyvtár a madarakkal kapcsolatos információk gyűjtését helyezi a középpontba. A legkülönfélébb fajokat, élőhelyeiket, vagy a madárvándorlást és a madárinfluenzát egyaránt felölelő madaras tartalmakat szolgáltatja.
 • Európai: Európa különböző helyeiről származó információk értelemszerűen különféle nyelveken keletkeztek. A projekt keretein belül nincs lehetőség arra, hogy minden egyes tartalmi elem lefordításra kerüljön, mégis a többnyelvű referenciastruktúrák révén az egyes objektumok fellelhetők lesznek. Ennek révén – noha a felhasználók anyanyelvükön is kereshetnek – a találatok a különböző nyelveken fellelhető tartalmakra mutatnak.
 • Referenciastruktúrák: valójában ezek kötik össze a szemantikailag összetartozó tartalmi elemeket. Referenciastruktúraként kezelünk valamennyi „ellenőrzött szótárat”, jelentsen az egyszerű szógyűjteményeket, szótárakat, osztályozott listákat, tezauruszokat vagy ontológiákat. Referenciastruktúrák megosztásával és összekötésével a fogalmak koherens hálózata jön létre. A digitalis tartalmak ehhez kötése révén a földrajzilag távol lévő tartalmak is kereshetővé és letölthetővé válnak bármely konzorciumi tag szerveréről.
 • Hálózat: a STERNA független, autonóm tagintézmények hálózata. A STERNA-hoz csatlakozás azt feltételezi, hogy a partnerek hozzáférhetővé teszik a szervereiken elhelyezett metaadatokat. Ily módon a helyi munkafolyamatokon és az információs rendszereken nem kell változtatni ahhoz, hogy létrejöjjön az elosztott digitalis könyvtár.
 • Alkalmazás: a STERNA a tagok szerverein keresztül elérhető olyan web alapú alkalmazás, mely „a szoftver mint szolgáltatás” koncepción alapszik. Ez azt jelenti, hogy kérés esetén egy központi szerver szolgáltat a tagok szerverei részére.

 

Vissza az oldal elejére

 

Hogyan működik?

A STERNA a legfejlettebb szemantikus webtechnológiákat használja, melyet egy RNA projekt (http://www.rnaproject.org) során fejlesztettek ki. Az alaparchitektúra teszi lehetővé a tagok szervein tárolt információk lekérdezését – RDF (Resource Description Framework) formátumban tárolt metaadatok és/vagy SKOS (Simple Knowledge Organisation System) formátumú referenciastruktúrák révén.

A tartalomszolgáltató intézetek webalapú eszközök és adatbányászati eljárások segítségével gazdagíthatják szemantikus adataikat (metaadatok kézi hozzáadása vagy automatikus kinyerése révén). Referenciastruktúrájuk révén további webalapú eszközök segítségével kapcsolhatják és integrálhatják digitális gyűjteményeiket más szolgáltatók digitális forrásaival.

A felhasználók olyan „szoftver mint szolgáltatás” eszközöket is használhatnak, melyek lehetővé teszik a különböző gyűjteményekben való keresést, továbbá alkalmasak adataik gazdagítására, miközben olyan megfelelő eszközökkel növelhetik kereséseik sikerességét, mint a „facet navigation”.

Az alábbi ábra a STERNA-ban megvalósított, elosztott digitális könyvtári architektúrát mutatja be.

Sterna architecture: federated and member sites

Az elosztott lekérdezés szövetségi alapon lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szükséges technológiát (lekérdezéselemző) és az elosztott lekérdezéshez szükséges adatokat egy konzorciumi tag szolgáltatja (federated site D), miközben a hálózati többi eleme részleges és ellenőrzött hozzáférést biztosít adataihoz.

A felhasználó bármely partnernél kezdeményezheti a keresést (A, B, C vagy D helyek). A kérés ezt követően a szövetségi helyre lesz irányítva, ahol a kérdés alapvető elemzése megtörténik. Ezután a kérés átkerül a releváns partnerhez, ahol a lekérdéselemző összegyűjti a válaszokat, és a lekérdezést kezdeményező felhasználóhoz küldi vissza a találati listába integrált eredményt.


Vissza az oldal elejére

 

Milyen előnyökkel nyújt a felhasználóknak?

 • A felhasználók kérdéseire a válaszokat egyidejűleg valamennyi partner szerverén keresi, sokkal hatékonyabbá és átláthatóbbá téve így a keresést.
 • A találatok relevanciája nagyobb lesz. A találati lista csak azon elemeket fogja tartalmazni, melyek szemantikusan, referenciastruktúrák révén kapcsolódnak.
 • A felhasználók általános koncepciók révén is kezdeményezhetnek sikeres lekérdezéseket anélkül, hogy a pontos szakkifejezést vagy osztályozási rendszert ismernék. Így laikusok is hozzáférhetnek olyan tartalmakhoz, melyeket egyébként csak szakértők találnának meg.
 • Fejlett navigációs eszközök, mint a „facet navigation” segítik a felhasználókat.
 • Végül, maguk a felhasználók is aktívan hozzájárulhatnak a digitalis könyvtárak gazdagításához a saját tartalmaik hozzáadása révén.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Vissza az oldal elejére

 

Milyen előnyökkel biztosít a tartalomszolgáltatóknak?

A projektben külön figyelmet szentelnek olyan kisebb szervezeteknek, melyeknek műszaki, illetve anyagi feltételei nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy kapcsolódjanak az Európai Digitális Könyvtár kezdeményezéséhez. A STERNA, a „szoftver mint szolgáltatás” koncepció révén biztosítja ezen partnereknek, hogy tartalmaikkal hozzájáruljanak a digitális könyvtárhoz, egy egyszerű, de működő technológiával, anélkül hogy maguk jártasak lennének benne.

A javasolt architektúra azok igényeit is kielégíti, akik meg kívánják őrizni intézményeik autonómiáját. A hálózat tagjaként ők döntenek arról, hogy adataik mely részét teszik elérhetővé. Ez olyan módon történhet, hogy saját információs struktúráik és rendszerük nem változik, és adataikat a saját adatbázisaikban tárolják.

STERNA hálózati tagok az alábbi előnyöket élvezik:

 • Digitális tartalmaik más tagokéival referenciastruktúrák révén integrálódhatnak, s ez azt eredményezheti, hogy gyorsan elérhetik azt a kritikus információmennyiséget, mely újabb felhasználókat vonzhat.
 • Mivel az egyes nyelveken elérhető referenciastruktúrák összekapcsolódnak egy globális referenciastruktúra hálózatba, ezért a felhasználó anyanyelvén kérdezve is hozzáférhet releváns, de más nyelveken meglévő tartalmakhoz.
 • A STERNA olyan eszközökhöz is elérést biztosít, melyekkel szemantikusan bővíthetik saját tartalmaikat, hozzájárulva egy átfogó digitális könyvtárhoz.
 • Végül, a tartalomszolgáltatók digitalizációs befektetései jobban hasznosulhatnak megosztva erőforrásaikat és integrálva azokat egy nagyobb hálózatba.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

A STERNA projektet az Európai Bizottság eContentplus programja támogatja és részben finanszírozza is.


Vissza az oldal elejére