O Sterni


 

Kaj je STERNA?

Sterna LogoSTERNA (Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application) je je s prakso potrjeni najboljši omrežni projekt, ki podpira cilje Evropske digitalne knjižnice s pionirskim povezovanjem semantično obogatenih digitalnih virov na področju naravoslovja, biodiverzitete in varstva.

Ptice in vse vrste podatkov povezanih s pticami so bistvo STERNA digitalne knjižnice. STERNA poveže vse vrste multimedijskih virov o pticah, vrstah ptic in njihovih habitatov v en skupen informacijski prostor.

Trenutno so na voljo štiri prototipi iskalnih portalov, ki dostopajo do STERNA informacijskega prostora:


Ime STERNA se naslanja na RNA projekt, kjer RNA predstavlja Reference Network Architecture. Ta projekt je bil podprt s strani nizozemskega ministrstva za izobraževanje in ministrstva za gospodarstvo in je imel opraviti z najboljšimi praksami za postavitev dinamičnih sistemov znanja.

STERNA projekt je nadaljevanje RNA projekta na evropskem nivoju:

 • Semantic (semantičen): Uporabili bomo prvotno razvite sodobne spletne tehnologije, preizkušene v okviru nizozemskega projekta RNA (Reference Network Architecture). Reference Network Architecture project.
 • Web-based (za splet pripravljen): STERNA je spletna aplikacija, s katero povečujemo in izboljšujemo dostop do različnih virov na internetu (medmrežju). Vendar pa aplikacija ne le gradi osrednjo zbirko virov, marveč predvsem povezuje digitalno vsebino, ki ostaja v izvirnih podatkovnih bazah.
 • Thematic (tematski): Viri, predstavljeni v tej nastajajoči digitalni knjižnici, se osredotočajo na skupno temo: ptice. Ta informacijski prostor bo združeval vse vrste informacij o pticah, njihovih habitatih in drugih topikah, npr. ptičji gripi, selivkah in različnih ptičjih vrstah.
 • European (evropski): Povezovanje digitalnih knjižnic po vsej Evropi pomeni večjezičnost. Čeprav bo povečalo možnosti  projekta, da prevaja vire na ravni postavk ene same vsebine z uporabo večjezičnih referenčnih struktur, bo večjezičnost dosežena na ravni opisa predmeta: medtem ko bodo uporabniki lahko zastavili vprašanje v svojem materinem jeziku, bodo ustrezne vire dobili od mnogih sodelujočih članic.
 • Reference structures (referenčne strukture): Te strukture sestavljajo pravcato »lepilo« med viri in bodo uporabljene za iskanje in pridobivanje vsebinskih postavk, ki so semantično povezane. Pod izrazom »referenčne strukture« razumemo vse vrste »preverjenega besednjaka«, od preprostega seznama besed in tolmačnikov do taksonomij, leksikonov in ontologij. S tem ko souporabljamo in povezujemo referenčne strukture v koherentno omrežje konceptov in potem dodajamo digitalne vire temu globalnem referenčnemu omrežju, lahko geografsko razpršene vsebinske postavke poiščemo in najdemo na katerem koli spletišču naših članic.
 • Network (omrežje): STERNA je omrežje neodvisnih, avtonomnih institucij-članic. S tem ko se institucija pridruži omrežju, zagotovi dostop do svojih metapodatkov, ki niso shranjeni v osrednji zbirki, ampak na spletiščih sodelujočih članic. Tako institucionalno delo poteka naprej, informacijske strukture pa ostanejo nedotaknjene in se ne bodo spremenile, ko bodo prispevale k porazdeljeni digitalni knjižnici.
 • Application (aplikacija): STERNA je spletna aplikacija, dosegljiva za uporabnike prek članskih spletišč. Temelji na konceptu »programska oprema kot storitev«, kare pomeni, da eno osrednje spletno mesto zagotavlja storitve pridruženim članskim spletiščem.

 

Nazaj na vrh

 

Kako deluje?

STERNA koristno uporablja sodobne semantične spletne tehnologije, ki so bile razvite, preverjene in testirane med projektom RNA (http://www.rnaproject.org). Osnovna sestava omogoča razpršeno preverjanje vsebin na članskih spletiščih, temelječih na metapodatkih v formatu RDF (Resource Description Framework) in/ali na referenčnih strukturah, predstavljenih v formatu SKOS (Simple Knowledge Organisation System).

Poleg tega se lahko sodelujoče institucije zanašajo na niz spletnih orodij in procedur za analiziranje podatkov, da bi semantično obogatile svoje vsebine (z ročnim dodajanjem ali samodejnim izločanjem metapodatkov) ter na dodatna spletna orodja, da bi povezale in združile svoje zbirke in vsebinske postavke z digitalnimi viri drugih ponudnikov prek njihovih referenčnih struktur.
Nenazadnje lahko uporabniki koristno uporabijo vrsto orodij kot »programsko opremo kot storitev«, ki jim omogoča iskanje po zbirkah in hkrati prispevati k vsebinam ter jih obogatiti, medtem ko  zagotavljanje primernega spletišča deluje kot personalizirano krmarjenje za izboljšavo njihovega iskanja.

Poleg tega se lahko sodelujoče institucije zanašajo na niz spletnih orodij in procedur za analiziranje podatkov, da bi semantično obogatile svoje vsebine (z ročnim dodajanjem ali samodejnim izločanjem metapodatkov) ter na dodatna spletna orodja, da bi povezale in združile svoje zbirke in vsebinske postavke z digitalnimi viri drugih ponudnikov prek njihovih referenčnih struktur.
Nenazadnje lahko uporabniki koristno uporabijo vrsto orodij kot »programsko opremo kot storitev«, ki jim omogoča iskanje po zbirkah in hkrati prispevati k vsebinam ter jih obogatiti, medtem ko  zagotavljanje primernega spletišča deluje kot personalizirano krmarjenje za izboljšavo njihovega iskanja.

Sledeča grafika pojasnjuje osnovno delovanje zgradbe porazdeljene digitalne knjižnice, ki bo uporabljena v projektu STERNA:

Sterna architecture: federated and member sites

 

Porazdeljena poizvedba je omogočena kot združena funkcionalnost. To pomeni, da potrebno tehnologijo (analizator poizvedbe) in podatke v podporo porazdeljeni poizvedbi zagotavlja samo eno člansko spletišče (združeno spletišče D), medtem ko druge sodelujoče članice omrežja dovoljujejo, da se njihovi podatki souporabljajo delno in nadzorovano.  

Uporabniki se lahko lotijo poizvedovanja na katerem koli članskem spletišču (spletiščih A, B, C ali D). Poizvedba se nato usmeri na združeno spletišče, kjer se razstavi na osnovne dele, potem pa pametno usmeri k ustreznim članskim spletiščem. Analizator poizvedbe nato zbere in združi odgovore v seznam rezultatov, ki je potem vrnjen uporabniku na članskem spletišču, kjer je poizvedba nastala.

 

Nazaj na vrh

 

Katere so prednosti za uporabikne?

 • Uporabniki se lahko lotijo iskanja prek vseh spletišč sodelujočih članic ob istem času, kar pomeni, da so iskanja bolj učinkovita in transparentna.
 • Rezultati iskanja postanejo ustreznejši, ker je število vrnjenih rezultatov omejeno. Seznam vsebuje samo tiste vsebinske postavke, ki so bile semantično povezane prek svojih referenčnih struktur.
 • Uporabniki se lahko lotijo poizvedb, temelječih na splošnih konceptih, saj ni nujno, da poznajo natančen strokovni izraz ali klasifikacijski sistem, da bi našli ustrezno vsebino. Dostop do vsebine, ki je navadno rezerviran za strokovnjake, je tako omogočen tudi nestrokovnjakom.
 • Z izboljšanimi navigacijskimi orodji, kakršno je personalizirano krmarjenje, STERNA tako podpira uporabnike pri brskanju in navigaciji skozi ustrezno spletno vsebino.
 • Nazadnje bodo uporabniki lahko aktivno prispevali k digitalni knjižnici s tem, da jim bo omogočeno obogatiti in prispevati svoje lastne vsebine.

 

Nazaj na vrh

 

Katere so prednosti za nosilce vsebin?

STERNA naslavlja predvsem manjše organizacije, ki nimajo finančnih sredstev ali tehničnega znanja za sodelovanje pri pobudi Evropske digitalne knjižnice. STERNA jim s svojo programsko opremo, kot s storitvenim konceptom, ponuja možnost, da za digitalno knjižnico prispevajo vsebino z zagotavljanjem preproste in preverjene tehnološke arhitekture, ki od institucij ne terja, da postanejo tehnične izvedenke.

Predlagana struktura podpira tudi organizacije, ki so naklonjene zamisli institucionalne fleksibilnosti in avtonomije. Kot članice omrežja se odločijo za delno ali nadzorovano souporabo svojih podatkov, medtem ko lokalne informacijske strukture in sistemi ostanejo nedotaknjeni in se digitalni viri zadržijo znotraj njihovih podatkovnih baz.

Članice omrežja STERNA imajo lahko več koristi:

 • S povezovanjem svojih digitalnih virov z viri drugih članic omrežja prek referenčnih struktur lahko hitro dosežejo kritično maso vsebine, ki utegne pritegniti nove uporabnike.
 • Ker so referenčne strukture v mnogih jezikih povezane v globalno referenčno omrežje, bodo tuji uporabniki lahko dobili ustrezne informacijske vire v različnih jezikih, tako da bodo zbirke  na voljo širši mednarodni javnosti.
 • STERNA uporabnikom ponuja tudi dostop do zbirke orodij, ki jim bo pomagala, da k celostni digitalni knjižnici dodajo in semantično obogatijo svojo lastno vsebino.
 • Nenazadnje pa bodo ponudniki vsebine lahko tudi bolje izkoristili svojo naložbo v digitalizacijo vsebine s souporabo in povezovanjem svojih virov v večje omrežje.

 

Nazaj na vrh