Εμπλουτισμός Περιεχομένου

Φόρμα Ανάλυσης Περιεχομένου

Μια φόρμα MS Excel για συστηματική ανάλυση του περιεχομένου ως βάση για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου

 

Μεθοδολογία Εμπλουτισμού του Περιεχομένου

Το έργο STERNA εστιάζει κυρίως στον εμπλουτισμό του υπάρχοντος περιεχομένου των οργανισμών οι οποίοι κατέχουν ήδη ένα περιεχόμενο σε θέματα σχετικά με τη φυσική ιστορία. Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στο μέγιστο βαθμό ένα περιεχόμενο στο χώρο πληροφοριών του STERNA, είναι > ένα σημαντικό μέρος του έργου.

Επιπρόσθετα, το έγγραφο αυτό είναι αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης αυτής διαδικασίας. Περιγράφει λεπτομερώς μια διαδικασία η οποία αποτελείται από έξι στάδια σχετικά με το πως γίνεται η επιλογή του περιεχομένου, πως υποβάλλονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την διευκόλυνση αυτών που παρέχουν τεχνολογία ώστε να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο πληροφοριών στη σφαίρα της δραστηριότητας το οποίο ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα μέρη, καθώς και πως μπορεί να προσεγγιστεί η ακριβής διαδικασία εμπλουτισμού του περιεχομένου.

Επίσης, το έγγραφο περιέχει τέσσερα παραρτήματα τα οποία εστιάζουν στις πληροφορίες μοντελοποίησης του STERNA, σε σχετικά παραδείγματα στοιχείων περιεχομένου > στο μοντέλο πληροφοριών του STERNA, στο να γνωρίσουμε το δικό σας τρόπο γύρω από την > ομάδα εργαλείων RNA, ένα ευπροσάρμοστο σύνολο εργαλείων εύκολης χρήσης τα οποία υποστηρίζουν διάφορες πτυχές για τη διαδικασία ενίσχυσης του περιεχομένου και τέλος, περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τον επιτυχή εμπλουτισμό του περιεχομένου.

Κατεβάστε τη Μεθοδολογία Εμπλουτισμού του Περιεχομένου

 

Εργαλειοθήκη RNA

Για την πρόσβαση στην εργαλειοθήκη RNA θα πρέπει να είστε μέλος. Γραφτείτε στο STERNA δωρεάν!

Το διαδικτυακό εγχειρίδιο για την εργαλειοθήκη RNA είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα http://manual.rnatoolset.net (απαιτείται εγγραφή)

 

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εργαλειοθήκη RNA

Μάθετε για την εργαλειοθήκη RNA, μια ομάδα διαδικτυακών εργαλείων για τον εμπλουτισμό περιεχομένου, μέσω ενός online πακέτου εκμάθησης πέντε φάσεων.